Strona internetowa Invento Capital

Zadanie

Tworzymy dwujęzyczne treści na stronę internetową funduszu inwestycyjnego wspierającego startupy na pięciu kontynentach.

 

Zakres prac

  • Naming i slogany
  • Teksty www

Kooperacja

  • Studio Zvorka Projekt graficzny strony i wdrożenie

Wyzwanie

Invento Capital to zespół ekspertów, którzy wspierają ponad 20 startupów na różnych etapach rozwoju, na zróżnicowanych rynkach.

Naszym zadaniem było opracowanie nowej komunikacji na stronę internetową tej marki. Chodziło o to, by w ujednolicony i zwięzły sposób opisać działalność poszczególnych startupów oraz jednoznacznie nakreślić wizję i misję Invento Capital, przy jednoczesnym podkreśleniu takich wartości jak partnerskość oraz profesjonalizm.

Rozwiązanie

Według naszego konceptu, we współpracy ze studio graficznym Zvorka, stworzyliśmy stronę internetową z treściami odnoszącymi się do najważniejszych wyróżników marki. Uspójniliśmy i zredagowaliśmy opisy wszystkich startupów, z którymi współpracuje firma.

Odpowiadaliśmy ponadto za całościowy blend strony oraz opracowaliśmy hasła po polsku i angielsku, inspirując się ideą „linii”, ujętą w visualu.

Koncept strony www

Teksty i hasła do wersji polskiej strony

Teksty i hasła do angielskiej wersji strony

Zobacz także