Najczęstsze błędy językowe w pisaniu i jak się ich wystrzegać

Prawidłowe używanie języka polskiego to nie tylko kwestia estetyczna, ale także kluczowy element skutecznej komunikacji. Niemniej, wiele osób ma z tym problem, co wprowadza zamęt i utrudnia zrozumienie przekazu. W tym artykule przybliżymy najczęstsze błędy językowe i pokażemy Ci, jak się ich wystrzegać!

Najczęstsze błędy językowe: brak przecinków lub przecinki nadmiarowe

Prawdziwą zmorą dzisiejszych czasów, jeśli chodzi o językową poprawność, są przecinki. A raczej ich brak lub wręcz przeciwnie – nadmiar.

Obydwa te błędy wynikają po prostu z braku pewności co do tego, jak interpunkcję stosować. I chce się albo za mało, albo za dużo. 

Póki co, zerknijcie jednak na to krótkie zestawienie: 

ZBĘDNE PRZECINKI

Na basenie, spędziliśmy całe popołudnie.
Na imprezie, spotkałem swoją dawno niewidzianą przyjaciółkę.
Właśnie, kupiłem nowy samochód.

BRAK PRZECINKÓW (BŁĄD)

Jadąc pociągiem [tu powinien być przecinek] warto zabrać ze sobą dobry kryminał.
Czytając książkę
[tu powinien być przecinek] można zapomnieć o całym świecie.

Najlepiej odłożyć ten produkt na miejsce [tu powinien być przecinek] gdzie będzie najlepiej widoczny dla klientów.

Jak poradzić sobie z takimi problemami i z czego dokładnie one się biorą? O tym przeczytacie w odrębnym artykule.

Najczęstsze błędy językowe: powtórzenia

Plagą wielu dłuższych tekstów są powtórzenia. Po części wynikają one z naszych własnych nawyków, czy też „natręctw” językowych, nad którymi trudno zapanować. 

W takim przypadku najlepiej skorzystać z takich programów jak WORDCOUNTER, które pokazują frekwencyjność występowania danego wyrazu w naszym tekście. Można się na przykład dowiedzieć, że “również” albo “a także” ma częstotliwość na poziomie 60 albo 70 procent. 

Drugim powodem może być zwykła niestaranność lub fakt, że musimy oddać tekst “na już”, co generuje błędy. Spójrz na ten przykład: 

Wszystkie te kierunki pozwalają w przyszłości <osiągnąć> karierę zawodową. Jednak do <osiągnięcia> wymarzonej kariery należy trafnie wybrać kierunek, który zamierzamy [studiować]. Wiele młodych osób wybiera [studia] pod kątem obecnego zapotrzebowania na rynku pracy lub ze względów zarobkowych. Niezwykle ważny jest wybór [studiowanego] kierunku pod względem naszych własnych zainteresowań.

Zobacz, ile powtórzeń dałoby się uniknąć po przynajmniej dwukrotnej lekturze całości. Przekształcając dane zdanie pod kątem składniowym lub stosując synonimy (można się posłużyć stroną synonimy.pl), uzyskuje się zupełnie odmienny efekt. Tak ten sam fragment wygląda po modyfikacji: 

Wszystkie te kierunki pozwalają w przyszłości osiągnąć karierę zawodową. Jednakże do realizacji marzeń o sukcesie trzeba dokładnie przemyśleć wybór ścieżki kształcenia na uczelni. Wielu młodych ludzi decyduje się na wybieranie studiów ze względu na obecne potrzeby rynku pracy lub względy finansowe. Kluczowy jest jednak dobór takiego obszaru nauki, który odpowiada naszym zainteresowaniom.

Błędy frazeologiczne i niewłaściwe kolokacje

Do grupy często spotykanych błędów językowych, na które można natrafić w tekstach marketingowych, zaliczają się błędy frazeologiczne, a także – pokrewne im – niewłaściwe kolokacje, czyli połączenia między wyrazami.

Oto przydatna ściąga, która raz na zawsze pomoże Wam uporać się z niewłaściwymi nawykami:

 • ODGRYWAĆ rolę, ale PEŁNIĆ funkcję
 • ŚWIADCZYĆ usługi, a nie PEŁNIĆ usługi
 • PRZYKŁADAĆ wagę, ale PRZYWIĄZYWAĆ uwagę
 • W KAŻDYM RAZIE, a nie W KAŻDYM BĄDŹ RAZIE
 • W TAKIM RAZIE, a nie W TAKIM BĄDŹ RAZIE
 • lepiej: MIEĆ wykształcenie, zamiast POSIADAĆ wykształcenie (to drugie to naruszenie zasad stylistycznych)
 • NIE “Iść po najmniejszej linii oporu”, TYLKO “Iść po linii najmniejszego oporu”.
 • Języczek U WAGI, a nie Języczek UWAGI.

Problematyczne partykuły

Partykułą nazywamy niesamodzielny wyraz lub morfem, nadający wypowiedzeniom zabarwienie znaczeniowe lub uczuciowe. W języku polskim do popularnych partykuł zaliczają się na przykład “-by” i “nie-”.

Najpierw poznajmy błędne formy ich zapisu:

 • spała bym, uważał byś
 • jak by, jako by, ni by
 • zakończyć wartoby to szkolenie
 • dlaczegoby nie dać mu szansy
 • Pracownik doszedł do biura, aleby mógł zdążyć, musiał jeszcze wpisać się na listę u portiera
 • Jego ojciec jest wojskowym, ale niepułkownikiem
 • Pogoda niepogoda, pracować trzeba.


To teraz zapis poprawny:

 • spałabym, uważałbyś → pisownia łączna z osobowymi formami czasowników
 • jakby, jakoby, niby → pisownia łączna w wyrazach porównawczych
 • zakończyć warto by to szkolenie  → pisownia rozdzielna po bezokoliczniku
 • dlaczego by nie dać mu szansy  → pisownia rozdzielna po zaimkach pytajnych, względnych, wskazujących
 • Pracownik doszedł do biura, aleby mógł zdążyć, musiał jeszcze wpisać się na listę u portiera → pisownia rozdzielna gdy cząstki występują  jako samodzielny spójnik po innych spójnikach
 • Jego ojciec jest wojskowym, ale nie pułkownikiem → rozdzielnie, jeśli partykuła nie konfrontuje dwa rzeczowniki w celu wyrażenia opinii
 • Pogoda nie pogoda, pracować trzeba → rozdzielnie, bo w tym przypadku partykuła nie, występująca między identycznymi formami, tworzy wyrażenie uogólniające lub wskazujące na niepewność co do opisywanego obiektu (ALE UWAGA! Powiemy: Trafiła się nam niepogoda! jako rzeczownik z zaprzeczeniem)

Najczęstsze błędy językowe: niewłaściwy zapis

Żyjemy z jednej strony w świecie zglobalizowanym i bardzo często posługujemy się określeniami obcojęzycznymi. Z drugiej strony piszemy coraz szybciej i dążymy do maksymalnej skrótowości naszego przekazu. Niestety to wszystko nie zawsze przekłada się na poprawność językową.

Dlatego zwracaj uwagę na właściwy zapis takich określeń jak:

 • vis-à-vis
 • à proposs
 • de facto

(najlepiej zapisuj je w tekście kursywą, bo mamy do czynienia z dosłownym zapożyczeniem) 

Pamiętaj również o poprawnym zapisywaniu skrótów i skrótowców, na przykład:

 • Sp. z o. o. (jeśli po tej nazwie kończy się zdanie, to nie musisz już dodawać kolejnej kropki)
 • m.in.
 • wg (po skrócie od “według” nie stawiamy kropki)
 • mgr / dr (po tych tytułach nie stawiamy kropki, ale po “prof.” oraz “inż.” już tak).

Poza tym dołóż starań, by cały tekst był wolny od małych “chochlików”, które niepotrzebnie zaburzają estetykę treści. O jakie “chochliki” chodzi?

 1. Przecinek po spacji. Przykład błędnego zapisu: W szafce miałam i dżem, i konfiturę ,i sok z jeżyn.
 2. Brak spacji po kropce kończącej zdanie. Przykład błędnego zapisu: Nie miałam już do niej cierpliwości.Ona naprawdę mnie denerwowała!
 3. Podwójne spacje
 4. Dywiz zamiast półpauzy. Przykład błędnego zapisu: Zaproponowaliśmy optymalny układ, podział na zakładki oraz – na podstawie referencji konkurencji – pomysły na poszczególne sekcje. Zapis poprawny: Zaproponowaliśmy optymalny układ, podział na zakładki oraz – na podstawie referencji konkurencji – pomysły na poszczególne sekcje.

Językowa poprawność. Po tym poznasz dobrego copywritera

Starannie i poprawnie pisane teksty zwiększą wiarygodność, pomogą zrozumieć przekaz oraz zbudują pozytywny wizerunek w oczach odbiorców. 

Umiejętność poprawnego pisania to wizytówka każdego dobrego twórcy treści. A tych znajdziesz w teamie Czuły Copywriter. Zresztą… Nasze realizacje mówią same za siebie. Zachęcamy do zapoznania się z portfolio

Zobacz także