Edukatorium Juliusz – strategia komunikacji

Opracowujemy strategię dla interaktywnego Edukatorium, jakiego do tej pory w Polsce nie było

Zadanie

Opracowanie strategii komunikacji i social media interaktywnego edukatorium poświęconego ludzkiemu ciału i miejscu człowieka w naturze.

Zakres prac

  • Social media
  • Strategia

Kooperacja

  • NoMonday Stworzenie założeń brandingowych marki, projekt graficzny i wdrożenie strony www, client service, media plan kampanii.

Wyzwanie

Śląskie miasta z roku na rok zmieniają się nie do poznania. Obiekty, które nigdyś pełniły funkcję przemysłową lub od lat stały opuszczone, dziś zyskują nowy blask i edukacyjno-biznesowe funkcje. Za przykład mogą służyć Muzeum Śląskie w Katowicach, Centrum Edukacji i Biznesu Nowe Gliwice czy przyciągająca turystów do Zabrza kopalnia Guido.

W ślad za zmianami podąża też Rybnik, jeden z największych ośrodków miejskich w południowej części województwa śląskiego. Miasto od zawsze kojarzone z opieką medyczną postanowiło zrewitalizować zabytkowy szpital z XIX wieku i urządzić w jego wnętrzach nowoczesne Edukatorium, poświęcone ludzkiemu ciału, historii medycyny, zdrowej diecie oraz miejscu człowieka w naturze.

Z ramienia agencji NoMonday zostaliśmy zaproszeni do opracowania strategii komunikacji tego miejsca.

Rozwiązanie

Dzisiejsze muzea dalekie są od tych, jakie powstawały jeszcze kilkanaście lat temu. Muzealne gablotki i zakurzone eksponaty zastąpiły nowoczesne ekspozycje, pozwalające na zanurzenie się w opowiadanej historii, poznawanie tematu wszystkimi zmysłami i interakcję z prezentowanymi obiektami. Nie inaczej jest w rybnickim „Edukatorium Juliusz. To miejsce – podobnie jak warszawskie „Centrum Nauki Kopernik” czy znajdujące się we Wrocławiu „Hydropolis” – ma za zadanie pokazać, że nauka i wiedza może być niesamowicie ciekawa i nigdy nie nudzi.

Założenia strategiczne

Komunikacja, którą mieliśmy przygotować, musiała dobrze odzwierciedlać charakter obiektu i być dopasowana do oczekiwań współczesnego zwiedzającego. Cel, jaki przed nami postawiono, to umiejętne połączenie nowoczesnego przekazu z szacunkiem do tradycji i biografii Juliusza Rogera, od której zaczęła się historia tego miejsca.

Pozycjonowanie marki i analiza konkurencji

Segmentacja grup odwiedzających

Opracowanie misji i wizji marki

Stworzenie sloganu Edukatorium

Wypracowanie głównych wartości marki

Strategia social media

Pozycjonowanie marki

Pracę nad strategią rozpoczęliśmy od dogłębnego researchu, który objął trzy pola strategiczne. Na tej podstawie powstały pierwsze założenia strategiczne, które po warsztatach kreatywnych z kadrą zarządzającą Edukatorium posłużyły do stworzenia głównych założeń komunikacyjnych placówki.

1. Otoczenie rynkowe marki

Ze szczególnym naciskiem na najbliższe tego typu obiekty na Śląsku i referencyjne placówki w Polsce.

2. Poznanie potrzeb i oczekiwań potencjalnych grup zwiedzających

Ze specjalnym uwzględnieniem kadry edukacyjnej, rodziców z dziećmi oraz seniorów.

3. Zagłębienie się w historię obiektu oraz biografię i działaności twórcy szpitala

niemieckiego doktora Juliusza Rogera, którego niezwykła ciekawość i chęć poznawania świata zbliżyła nie tylko do mieszkających na tych ziemiach Ślązaków, ale także do ich kultury i obyczajów.

Wartości, misja i wizja

Tworząc strategię obiektu, który w swojej nazwie odwołuje się do imienia własnego patrona, nie sposób zapomnieć o tradycji i inspirującej historii założyciela dawnego szpitala. Juliusz Roger – bo o nim mowa – był niemieckim lekarzem i etnografem, którego niezwykła ciekawość inspirowała i inspiruje coraz to nowe pokolenia naukowców. Bez jego uporu i odwagi szpital nigdy by nie powstał, a duża część śląskich pieśni i zwyczajów popadłaby w zapomnienie.

Postać patrona stała się punktem wyjścia do opracowania fundamentów komunikacyjnych marki.

”Zaszczepić w odwiedzających wiedzę, że człowiek jest częścią natury.”

MISJA

Akronim: CO TO?

Skrót zaproponowanych wartości ułożył się w pytanie, bez którego nie ma mowy o odkrywaniu świata, nauce i dzieleniu się wiedzą. Powstał akronim, który w kreatywny sposób zamierzaliśmy wykorzystać w dalszej komunikacji marki – chociażby w działaniach social media.

Ciekawość

Kieruje nami chęć poznania świata, zrozumienia, jak i dlaczego rzeczy działają. Co sprawia, że mają taką, a nie inną naturę.

Odwaga

By poznać świat, nie boimy się stawiać pytań i ponosić porażek. Wystawiać się na widok i przejmować inicjatywę. Tylko w ten sposób znajdziemy odpowiedzi na postawione pytania.

Tolerancja

Jesteśmy otwarci na inne kultury, odmienne punkty widzenia i ludzkie ograniczenia. Wierzymy, że różnorodność, przyjaźń i empatia pozwalają zrozumieć więcej i wzbogacić własne doznania.

Oryginalność

Aby odnieść sukces na konkurencyjnym rynku, zaciekawić i przyciągnąć do siebie innych, sięgamy po niestandardowe metody, zachęcamy do eksperymentowania i szukania nowych środków wyrazu.

”Znaleźć panaceum na „nudę”, zarażać kreatywnością i wiedzą, by zrozumieć świat i miejsce człowieka w naturze.”

WIZJA

"Zarażamy wiedzą" – slogan marki

Spośród kilku zaproponowanych sloganów klientowi najbardziej przypadło do gustu hasło “Zarażamy wiedzą”. Zaczepna i odważna deklaracja miała odzwierciedlać medyczne powiązania obiektu oraz pasję do dzielenia się wiedzą i nauką z każdym odwiedzającym. Slogan stał się głównym komunikatem promowanym na billboardach w całym mieście, reklamie radiowej i materiałach promocyjnych online oraz offline.

Strategia social media

W oparciu o przygotowaną segmentację grup i archetyp marki, opracowaliśmy zestaw postów promocyjnych na otwarcie obiektu. Powstało także 9 pól tematycznych, wokół których w przyszłości miała skupiać się komunikacja marki. Do każdego z tematów opracowaliśmy wspólnie z agencją NoMonday dedykowane posty.

W zaprezentowanej strategii znalazły się także wytyczne dotyczące sposobu komunikacji, rekomendowanych kanałów oraz sugestie do działań promocyjnych związanych z ambasadorami marki, interakcją ze zwiedzającymi, sugestie konkursów i działań promocyjnych poza digitalem.

#1 Posty promocyjne

Przygotowane na start Edukatorium, by przyciągnąć i zaciekawić odbiorców.

#2 Juliusz ma swoją historię

Tworzymy posty pokazujące, co dawniej było w miejscu Edukatorium, jak wyglądał budynek kiedyś, co tu się działo. Prezentujemy ciekawe historie związane z tym miejscem oraz ciekawostki z życia i działalności Juliusza Rogera.

#3 Nic co ludzkie nie jest nam obce

W intrygujący sposób prezentujemy ciekawostki i wiedzę o ludzkim ciele oraz jego organach.

#4 Profesja zdrowie

Przedstawiamy poszczególne gałęzie medycyny oraz specyfikę działań lekarzy z różnych specjalizacji.

#5 Historia medycznego przypadku

Wybieramy konkretne wydarzenie z historii medycyny/higieny i pokazujemy, jak doszło do danego przełomu, zdarzenia. Z drugiej strony skupiamy się na konkretnych dniach okolicznościowych, związanych z szeroko pojmowaną medycyną.

#6 Eventy, wydarzenia, promocje

Komunikujemy eventy i dni specjalne, do których Edukatorium Juliusz dołącza, lub które samo organizuje.

#7 Ludowe sposoby na choroby

Prezentujemy te bardziej “mitologiczne” aspekty medycyny i leczenia, pokazując, że ludzie od zawsze próbowali, zgodnie ze swoim aktualnym stanem wiedzy, poradzić sobie ze schorzeniami.

#8 Co to?

Nawiązujemy do wartości strategicznych CO TO (Ciekawość, Odwaga, Tolerancja, Oryginalność). Pytania mają zaciekawić, przyciągać, zachęcać do odpowiadania. A przy okazji zapraszamy odbiorców posta do przyjścia do Edukatorium, by obejrzeć eksponaty na żywo.

#9 Dieta zdrowego człowieka

Jesteśmy tym, co jemy, a sposób żywienia jest kluczową składową zdrowia. Dlatego nie można mówić o medycynie, pomijając tematy związane z produktami spożywczymi, potrawami, dietami, witaminami.

#10 Łyk wiedzy

W medycynie rzadko kiedy coś jest zrozumiałe na 100 procent, a każdy przypadek jest różny. A wiele z nich po dziś dzień wymyka się “logice medycyny”. Warto o tym pisać.

Zobacz także